MP3
MP3

Alach Dertili Hak Alach Dertili Hak

Allah Kbire Allah Kbire

Dayer Dayer Dayer Dayer

Fik Ya Denya Fik Ya Denya

Ha Khalina Ha Khalina

Yamma Yamma


Nekhabrek ana Nekhabrek ana

a7babi a7babi

a7na 3dn tarikh a7na 3dn tarikh

jawbibi ya dania jawbibi ya dania

khli balik khli balik

orani orani

yalli yalli