اغاني شادي اسود MP3
اغاني شادي اسود MP3

مية كداب اغنية مية كداب

رح صلي اغنية رح صلي

ضحكتها اغنية ضحكتها

كوني أكيدة اغنية كوني أكيدة

ما تكون مجنون اغنية ما تكون مجنون

ما في قوة اغنية ما في قوة

من سحرك اغنية من سحرك

يا حبيبي رد علي اغنية يا حبيبي رد علي

بعديك زعلانه اغنية بعديك زعلانه

بحبك أنا كثير - هادي أسود اغنية بحبك أنا كثير - هادي أسود

كان يا مكان اغنية كان يا مكان

مشتاق لك اغنية مشتاق لك

يا خيّ مع - هادي أسود اغنية يا خيّ مع - هادي أسود

يا حبيبة قلبي اغنية يا حبيبة قلبي